0%
Loading ...

Bilgi Güvenliğinde Yasal Riskler Nelerdir?

Bilgi güvenliği söz konusu olduğunda, işletmeler dikkatle yönlendirmeleri gereken bir dizi yasal riskle karşı karşıya kalırlar. Günümüzün dijital çağında, hassas verilerin korunması ve müşterilerin gizliliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bunun yapılmaması önemli yasal sonuçlara yol açabilir. İşletmelerin bilgi güvenliği konusunda farkında olmaları gereken bazı yasal riskleri inceleyelim. 1. Veri İhlalleri: En önemli yasal risklerden biri […]

Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi Stratejisi Eğitimi

Bu eğitim, katılımcıları kurumsal ortamlardaki bilgi güvenliği olaylarını etkin bir şekilde yönetmek için gerekli stratejilerle donatmaktadır. Hedeflenen talimatlar ve pratik vaka çalışmaları aracılığıyla katılımcılar, tespit, kontrol altına alma, yok etme ve kurtarma prosedürleri dahil olmak üzere sağlam olay müdahale planlarının nasıl geliştirileceğini ve uygulanacağını öğreneceklerdir. Temel konular arasında olay kategorizasyonu, eskalasyon protokolleri, iletişim stratejileri ve […]

Bilgi Güvenliği Politika, Prosedür ve Yönerge Hazırlama Eğitimi

Bu eğitim, sağlam bilgi güvenliği politikaları, prosedürleri ve kılavuzları geliştirmeye yönelik kısa ama kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Katılımcılar, kurumsal hedefler ve yasal gerekliliklerle uyumlu, açık, özlü ve uygulanabilir güvenlik belgeleri hazırlamak için temel ilkeleri ve en iyi uygulamaları öğreneceklerdir. Konular arasında politika geliştirme çerçeveleri, roller ve sorumluluklar, olay müdahale protokolleri ve GDPR ve ISO […]

Bilgi Güvenliği Stratejisinin Geliştirilmesi

Bu eğitim, kuruluşların benzersiz ihtiyaçlarına ve zorluklarına göre uyarlanmış sağlam bir bilgi güvenliği stratejisi geliştirmeye yönelik kapsamlı bir kılavuz sunmaktadır. Katılımcılar risk değerlendirmesi, tehdit modellemesi, uyumluluk gereklilikleri ve olay müdahale planlaması gibi temel kavramları inceleyeceklerdir. İnteraktif tartışmalar ve pratik alıştırmalar sayesinde katılımcılar, güvenlik hedeflerini iş hedefleriyle nasıl uyumlu hale getireceklerini, güvenlik risklerini nasıl belirleyip önceliklendireceklerini […]